Het hoofddoel van CEBA is het onderhouden van onderlinge contacten met oud collega belastingambtenaren en hun partners.

Daartoe worden door het bestuur en de activiteitencommissie op jaarbasis enkele initiatieven ontwikkeld zoals:

  1. rond de Kerstdagen een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje in de vorm van een contactmiddag  
  2. een zelfde contactmiddag rond Pasen te Roosendaal waarbij tegelijkertijd de Algemene Leden Vergadering wordt gehouden
  3. een geheel verzorgde dagtrip / busreis in het voorjaar ťn in het najaar
  4. het geven van computerlessen in samenwerking met de regionale afdeling van de Personeels Vereniging van Computergebruikers bij FinanciŽn (PvCF)
  5. de mogelijkheid tot deelname aan maandelijkse kaartavonden onder auspiciŽn van de personeelsvereniging (PFB)
  6. het bestuur schenkt tevens aandacht bij blijde en ook droevige gebeurtenissen van haar leden


Ongetwijfeld heeft iedere post-actieve die contact met hun ex-werkgever - de Belastingdienst - wil blijven houden daar zijn/haar persoonlijke redenen voor.

Eťn motief hebben wij echter allen gemeen: men wil in contact blijven met de collega's.

Men voelt zich verbonden met de collega's en is geÔnteresseerd in hun wel en wee.

En men wil wederkerig belangstelling ondervinden.

Velen hebben ook belangstelling voor de veranderingen in de Belastingdienst.

Wel wordt na verloop van jaren die belangstelling minder.

Men krijgt andere interesse en ontdekt dat de vele veranderingen vanaf de zijlijn steeds moeilijker zijn te volgen.

Tijdens de contactmiddagen is er op uitnodiging veelal iemand vanuit het zittende management van de Belastingdienst aanwezig die uitleg geeft over de huidige gang van zaken binnen de dienst.

Zo ook blijven de contacten met de "huidige werkvloer" intact en zijn er waarborgen gelegd voor komende instroom van nieuwe leden.

De per 1 januari 2003 binnen de Belastingdienst doorgevoerde herstructurering heeft ook gevolgen gehad voor de groepen van post-actieven.

Binnen de nieuw ingestelde Belastingregioís zijn namelijk meerdere bestaande groepen van post-actieven actief.

Immers de post-actieven "herstructureren niet mee" bij de nieuwe herindeling.

Zo zijn er regelmatig bestuurlijke contacten en men informeert elkaar over en weer.

Terug naar startpagina