CEBA Roosendaal

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) van toepassing.

De AVG vervangt de EU privacyrichtlijn. De Wet bescherming Persoonsgegevens ( Wbp ) komt dan te vervallen.

Ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen, sportclubs, verenigingen van eigenaren, alle vormen van verenigingen, groot en klein, moeten aan de AVG voldoen.

De nieuwe wet verwacht van verenigingen om actief stappen te ondernemen: alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen.

Om die redenen is een privacyverklaring door CEBA Roosendaal vastgesteld, welke luidt:

Door de Contactgroep EX Belasting Ambtenaren Roosendaal hierna te noemen CEBA worden privacy gevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. CEBA acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door CEBA dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij deze verwerking houdt CEBA zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) stelt.

Dat betekent onder andere dat CEBA:

CEBA is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring legt CEBA uit welke persoonsgegevens CEBA verzamelt en gebruikt en met welk doel. CEBA raadt u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

De privacyverklaring is voor het laatst vastgesteld op 26 maart 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door uw inschrijving als lid van CEBA maakt u bepaalde gegevens aan CEBA bekend. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. CEBA bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan CEBA worden verstrekt om te verwerken. CEBA gebruikt de volgende gegevens voor in de deze privacyverklaring genoemde doelen:

Registratie

Bij uw verzoek om lid te worden van CEBA worden u een aantal gegevens gevraagd. Na de acceptatie van uw lidmaatschap bewaart CEBA de door u opgegeven persoon- en overige gegevens met als doel u relevante informatie over de vereniging en haar leden toe te sturen.

Uw persoonsgegevens, inclusief de geboortedatum, heeft CEBA nodig voor de aanvraag van subsidie bij het Service Bureau CPB. Uw telefoonnummer (s) zullen door CEBA alleen gebruikt worden om contact met u te maken wanneer de e-mail niet bruikbaar is.

Wanneer u uw lidmaatschap van CEBA opzegt worden al uw gegevens aan het eind van de volgende maand uit het ledenbestand verwijderd. Uw IBAN gegevens worden bekend wanneer u uw jaarlijkse contributie of andere betalingen doet aan CEBA. Deze gegevens worden door CEBA voor geen andere doeleinden gebruikt.

Contactformulier en nieuwsbrief

CEBA biedt haar leden een nieuwsbrief waarmee CEBA haar leden wil informeren over verenigingszaken die interessant of belangrijk kunnen zijn voor haar leden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Mede door de invoering van de AVG op 25 mei 2018 zal de website worden aangepast. Om privacy gevoelig nieuws en foto's van de leden door de leden in te kunnen zien, zal het voortaan nodig zijn om in te loggen met een Gebruikersnaam en een Wachtwoord. Deze gebruikersnaam en wachtwoord worden zodra dat nodig is schriftelijk aan u bekend gemaakt.

Terug naar menu